Pierwsze Drzwi Otwarte

 
Odbyliśmy pierwsze drzwi otwarte, w ramach pierwszej edycji projektu „Stokrotkowa Przystań”. Uczestniczyli w niej pracownicy GOPS, MOPS, PCPR, Starostwa Powiatowego, Centrum Organizacji Pozarządowych oraz Urzędu Miasta z Iławy
 
Uczestnicy spotkania zapoznali się z realizacją naszego projektu oraz z zasadami funkcjonowania CIS i KIS. Wymieniliśmy się także swoimi doświadczenia w zakresie innowacyjnych metod pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.
 
 
drukuj  
Nasi partnerzy:
NEWSLETTER