Opis projektu

Opis projektu:
Projekt „Profesjonalny opiekun dla dzieci do lat 3” realizowany jest przez CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałania 9.6.1. Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych i współfinansowany jest z Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu:
od 01.09.2014r. do  31.08.2015r.

Wartość projektu:
196 485,99 zł

Źródło finansowania:
Europejski Fundusz Społeczny

Wielkość dofinansowania:
100%

Cel:
Celem projektu jest podwyższenie kwalifikacji zawodowych z zakresu opieki w żłobku lub klubie dziecięcym u 30 osób w wieku 25-64 lata, oraz osób nieuczących się w wieku 18-24 lata, posiadających wykształcenie średnie i zamieszkujących na terenie woj. kujawsko-pomorskiego.

Grupa docelowa:
30 osób z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego w wieku od 25 do 64 lat (oraz nieuczących się w wieku 18-24 lata) zgłaszających z własnej inicjatywy chęć kształcenia , podnoszenia, uzupełniania kwalifikacji zawodowych.

W ramach projektu objętych wsparciem zostanie 30 osób posiadających wykształcenie średnie, w tym:

 • 21 osób bezrobotnych, dla których projekt będzie szansą podniesienia posiadanych kwalifikacji zawodowych i powrotu na rynek pracy,
 • 9 osób już pracujących, dla których udział w projekcie będzie szansą na utrzymanie dotychczasowej pracy lub podjęcie nowej – bardziej atrakcyjnej pracy.

Główne działania:

 • Szkolenie z obszaru psychologii społecznej – 64godz.,
 • Szkolenie z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej – 45godz.,
 • Kurs „Opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym” – 280godz. (200godz. teorii i 80godz. praktyki)
  (według programu zgodnego z Ustawą z dn. 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3)

Uczestnicy projektu mają zapewnione:

 • podręczniki oraz materiały szkoleniowe,
 • posiłki w trakcie trwania szkoleń,
 • ubezpieczenie NNW
 • szkolenie BHP,
 • pomoc w znalezieniu miejsc odbywania praktyk zawodowych,
 • częściową refundację kosztów dojazdu dla uczestników zamieszkujących poza Toruniem,
 • stroje robocze w celu zapewnienia profesjonalnej realizacji praktyk zawodowych.

Kurs kończy się certyfikatem obowiązkowym do pracy z dziećmi !!!

drukuj  
Nasi partnerzy: