Wizyta studyjna we Freiburgu

 

W dniach 27-29 lutego 2012 roku, 10 pracowników projektu „CAL - Pracownia Inspiracji" odbyło wizytę studyjną w siedzibie partnera ponadnarodowego projektu - BBQ Berufliche Bildung gGmbH we Freiburgu.

Celem wizyty było zapoznanie się z metodami aktywizacji zawodowej stosowanymi na terenie Niemiec, które w dalszym etapie realizacji projektu będą zaimplementowane na toruńskie warunki lokalne.

Podczas wizyty zapoznaliśmy się z działalnością instytucji BBQ Berufliche Bildung oraz kilkoma realizowanymi przez nią projektami. Mieliśmy również możliwość porozmawiania z młodzieżą uczestniczącą w tychże projektach. Dodatkowo w ramach wizyty odwiedziliśmy także Urząd Pracy we Freiburgu, w którym mogliśmy zaznajomić się z jego funkcjonowaniem oraz ze specyfiką pracą doradcy zawodowego.

Kolejne spotkanie z partnerem ponadnarodowym odbędzie się już w maju. Tym razem to ekspert niemiecki przyjedzie do Polski na spotkanie grupy roboczej, podczas której pomoże w wypracowaniu nowych rozwiązań metod pracy z młodzieżą, bazując na doświadczeniu niemieckim.

Link do strony partnera ponadnarodowego

Link do strony partnera krajowego

drukuj  
Nasi partnerzy: