2017-10-02

Szukasz pracy? Ten projekt jest dla Ciebie!

 

Trwa nabór uczestników do nowej edycji Centrum Integracji Społecznej, realizowanej w ramach projektu „Stokrotkowy Szlak”.

Program jest przeznaczony dla mieszkańców Torunia oraz powiatu toruńskiego, mających trudności ze znalezieniem pracy. Uczestnicy programu przez 8 miesięcy będą objęci specjalistycznym wsparciem w sferze społecznej (trening umiejętności społecznych, trening poszukiwania pracy, warsztaty z podstaw obsługi komputera, poradnictwo) oraz szkoleniami i praktyką zawodową w 2 profilach: porządkowo-ogrodniczym i gastronomiczno-usługowym.

Podczas pobytu w CIS uczestnicy mają zapewnione:

 • comiesięczne świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych tj. netto 721,60zł (w pierwszym miesiącu - 50 % zasiłku, tj. 383,80zł),
 • możliwość dodatkowej premii integracyjnej,
 • ubezpieczenie z tytułu wypadków,
 • ubezpieczenie emerytalno-rentowe – czas uczestnictwa w CIS liczony jest do stażu pracy,
 • badania lekarskie,
 • środki ochrony osobistej oraz odzież roboczą,
 • jeden posiłek w ciągu dnia,
 • bilet miesięczny,
 • fachową pomoc ze strony psychologa, doradcy zawodowego oraz pracownika socjalnego,
 • pomoc w poszukiwaniu pracy po zakończeniu uczestnictwa
 • dodatkowo możliwość refundacji kosztów opieki nad dzieckiem (w razie potrzeby).

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Aby wziąć udział w programie wystarczy przyjść do siedziby CISTOR SPS (ul. Stokrotkowa 22, pokój 14) i odbyć rozmowę kwalifikacyjną. Rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym.

Projekt „Stokrotkowy Szlak” realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

drukuj  
Nasi partnerzy: