2018-01-16

Zaproszenie na bezpłatne warsztaty

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty pt. 
„W trosce o osoby niepełnosprawne – zmiany do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”
które odbędą się w dniach 7-8.02.2018r. w Bydgoszczy.

 

Warsztaty poprowadzi pani Anna Leszczyńska – doświadczony trener i działaczka społeczna m.in na rzecz. osób niepełnosprawnych.

Warsztat jest realizowany w ramach projektu pn. „Organizacje stanowią prawo”.

Warsztat „W trosce o osoby niepełnosprawne – zmiany do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ”, dotyczący projektowanej zmiany do ustawy dotyczącej osób niepełnosprawnych, skierowany jest do przedstawicieli i przedstawicielek (pracowników, członków i wolontariuszy) organizacji pozarządowych z województwa kujawsko-pomorskiego zainteresowanych tą tematyką.

Podczas dwudniowego spotkania (2x8h) w Bydgoszczy, omówimy i „weźmiemy pod lupę” projekt ustawy, który zakłada zmianę w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie działania warsztatów terapii zajęciowej oraz zmiany w innych ustawach w ramach realizacji Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.  

Podczas warsztatu uczestnicy dowiedzą się:

 • jak tworzona była ustawa i czego dotyczy;
 • jak przebiegały konsultacje społeczne ww. ustawy;
 • jakie zakłada zmiany w zakresie działania warsztatów terapii zajęciowej;
 • jakie standardy działania warsztatu terapii zajęciowej zakłada ustawa; 
 • jakie są plusy i minusy proponowanych zmian do działającej obecnie ustawy.

Spotkanie, mimo, że będzie dotyczyło spraw jak najbardziej poważnych, odbywać się będzie w przyjaznej i luźnej atmosferze sprzyjającej krytycznej pracy. Naszym zadaniem będzie bowiem zastanowienie się w jaki sposób przedstawiciele III sektora z kujawsko-pomorskiego mogliby włączyć się w proces stanowienia prawa w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych tym.

Czekamy na zgłoszenia, liczba miejsc ograniczona!

Zapewniamy:

 • lunch i bufet kawowy,
 • zwrot kosztów dojazdu dla osób spoza Bydgoszczy,
 • materiały warsztatowe,
 • certyfikat ukończenia warsztatów.

Zgłosić można się do dnia 25.01.2018 r. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (zał.1) i przesłanie go drogą mailową pod adres: i.kowalska@cistorsps.pl

Prosimy zapoznać się również z regulaminem rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy i regulamin na stronie: http://www.cistorsps.pl/art/1224/zaproszenie-na-bezplatne-warsztaty.html


Projekt „Organizacje stanowią prawo” jest realizowany przez szerokie partnerstwo, w skład którego wchodzą doświadczone organizacje: Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych (lider), Cistor SPS, Fundacja Stabilo, Pomorska Fundacja Rozwoju Kultury i Sztuki. Projekt ma następujące cele:

 • włączenie przedstawicielek i przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa kujawsko-pomorskiego w proces stanowienia prawa;
 • budowanie zaplecza eksperckiego w III sektorze;
 • budowanie kompetencji eksperckich wśród kadr NGO oraz faktyczne wpływanie na prawo na różnych jego poziomach;
 • warsztaty tematyczne dla niewielkich grup uczestników połączone z działaniami rzeczniczymi.


docxZaproszenie na bezpłatne warsztaty
docxFormularz zgłoszeniowy
docxRegulamin rekrutacji
docxProgram warsztatu
drukuj  
Nasi partnerzy: