2018-02-13

Reintegracja społeczna - warsztaty komputerowe.

        W ramach projektu "Stokrotkowy Szlak" uczestnicy biorą udział w  warsztatach komputerowych. Dzięki interaktywnym zajęciom uczestnicy doskonalą swoje umiejętności praktyczne pracy z komputerem. Stopniowo oswajają się ze słownictwem informatycznym oraz opanowują podstawy obsługi edytorów grafiki oraz tekstów.

       Projekt "Stokrotkowy Szlak - program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

drukuj  
Nasi partnerzy: