Testowanie Programu Współpracy GMT z PES

 

GMINA POMAGA PODMIOTOM EKONOMII SPOŁECZNEJ !!!
Przekonaj się, ile zyska twoja organizacja!

TESTUJ Z NAMI PROGRAM WSPÓŁPRACY !!!

Nowy PROGRAM = nowe szanse = lepsze funkcjonowanie Twojej organizacji!

Już od stycznia 2013 r. rozpoczynamy testowanie „Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z podmiotami ekonomii społecznej na lata 2013-2014”, które potrwa do końca kwietnia 2014 r. Wkrótce udostępnione zostanie również Narzędzie IT, wspierające realizację Programu, którego zadaniem będzie usprawnienie komunikacji między Urzędem Miasta Torunia a poszczególnymi organizacjami.

Już teraz zapraszamy podmioty ekonomii społecznej, działające na terenie Torunia do testowania Programu!

W testowaniu weźmie również udział Urząd Miasta Torunia, co pozwoli na poprawę współpracy Urzędu z podmiotami i zwiększenie wzajemnego zaufania.

Co zyskują podmioty ekonomii społecznej?

  • promocję całego sektora przedsiębiorczości społecznej w Toruniu oraz samych podmiotów, dzięki możliwości umieszczenia swojej organizacji w bazie danych i prezentacji swojej oferty (produktów/usług);
  • dostęp do aktualnego zapotrzebowania Gminy Miasta Toruń,
  • przejrzystość polityki lokalowej – mapa lokali udostępnianych przez Gminę na preferencyjnych warunkach,
  • ułatwienie w pozyskiwaniu zleceń,
  • dostęp do bazy sprzętu, nieodpłatnie przekazywanego organizacjom.

Korzyści dla Gminy Miasta Toruń:

  • ukierunkowanie działań gminy na potrzeby mieszkańców, zwiększenie efektywności działań w ramach polityk publicznych;
  • ułatwienie dokonywania przez GMT zakupów – łatwiejszy dostęp do oferty PES,
  • efektywniejsze wykorzystanie przez miasto zasobów i skuteczniejsze realizowanie prowadzonych przez administrację miejską polityk publicznych,
  • utrwalenie wizerunku miasta jako miejsca innowacyjnych rozwiązań,
  • uporządkowanie systemu realizacji zadań publicznych z perspektywy efektów i korzyści; maksymalizacja efektywności realizacji strategicznych zadań.

 

WEŹ UDZIAŁ W SZKOLENIU !!!

Zapraszamy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, do wzięcia  udziału w szkoleniu, które zostanie zorganizowane w dniach 25 - 26 stycznia 2013 roku. Na szkoleniu szczegółowo zaprezentowany i omówiony zostanie „Program Współpracy Gminy Miasta Toruń z podmiotami ekonomii społecznej na lata 2013-2014”, a także w narzędzie informatyczne wspierające realizację Programu.

CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne wraz Gminą Miasta Toruń, realizuje projekt innowacyjny pn. „Toruński program współpracy instytucji ekonomii społecznej z administracją lokalną jako szansa na stabilne funkcjonowanie PES”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach EFS, którego celem jest wzrost stabilności i trwałości funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej.

Wszelkie informacje dotyczące projektu, Programu oraz testowania będą na bieżąco pojawiać się na naszej stronie: www.cistorsps.pl, w zakładce TPW.

Dodatkowe informacje można uzyskać u Koordynatora projektu:

Monika Ignaszczak, e-mail: m.ignaszczak@cistorsps.pl, tel.: 56 654 92 79

 

 

drukuj  
Nasi partnerzy:
NEWSLETTER