2020-02-20

Rozpoczynamy nowy projekt

Trwa w CISTOR SPS rekrutacja do projektu pod nazwą „Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy” współfinansowanego ze środków Gminy Miasta Toruń przy współpracy z Centrum Wsparcia Biznesu. Zajęcia odbywać się będą od marca 2020 do grudnia 2020 r. Uczestnicy będą brać udział w zajęciach zawodowych służących podniesieniu kompetencji zawodowych oraz realizacji ścieżki zawodowej, zajęciach komputerowych i warsztatach poruszania się po rynku pracy, a także korzystać z indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym.

drukuj  
Nasi partnerzy: