2020-03-09

Nowy projekt z funduszy gminnych

W związku z realizacją zadania pod nazwą "Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych” dofinansowanego ze środków Gminy Miasta Toruń, uczestnicy Centrum Integracji Społecznej CISTOR mieszkający na terenie naszego miasta będą brać udział w zajęciach psychoedukacyjnych z profilaktyki uzależnień oraz w Treningu Zastępowania Agresji.

Będą także mogli (oraz członkowie ich rodzin) korzystać z poradnictwa specjalistycznego, m.in. terapii uzależnień, psychoterapii indywidualnej, rodzinnej i par, doradztwa zawodowego, mediacji czy konsultacji prawnych.

Projekt realizowany jest od lutego do grudnia 2020r.

drukuj  
Nasi partnerzy: