2013-01-10

Zaproszenie na szkolenie


 

GMINA POMAGA PODMIOTOM EKONOMII SPOŁECZNEJ !!!
TESTUJ z nami nasz PROGRAM, naucz korzystać się z nowego narzędzia!
Zobacz co może zyskać Twoja organizacja – zapisz się na szkolenie!

 

ZAPRASZAMY TORUŃSKIE PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ*

 NA BEZPŁATNE SZKOLENIE

25 - 26 styczeń 2013 r.

Nowy program = nowe szanse = lepsze funkcjonowanie Twojej organizacji!

Na szkoleniu:

  • dowiesz się w jaki sposób poprawić stabilność Twojej organizacji dzięki „Programowi współpracy Gminy Miasta Toruń z podmiotami ekonomii społecznej na lata 2013-2014”
  • nauczysz się, jak korzystać z nowego narzędzia informatycznego wspierającego Program

Miejsce szkolenia: sala szkoleniowa pod Toruniem – dokładne informacje podamy 18 stycznia 2013r.
Aktualizacja 18.01.2013: 
Miejsce szkolenia: Domu Zdrowia „Lila” w Ciechocinku przy ul. Marii Konopnickiej 37.

Zapewniamy: transport, nocleg i posiłki

Już teraz pobierz formularz zgłoszeniowy z naszej strony internetowej www.cistorsps.pl (zakładka TPW) i wyślij:

  • pocztą elektroniczną na adres: m.ignaszczak@cistorsps.pl lub
  • faxem na numer: 56 654 92 79.

Zgłoszenie należy przesłać do dnia 21 stycznia 2013 r., do godz. 15:30.

Ilość miejsc jest ograniczona, dlatego o udziale w szkoleniu zadecyduje kolejność zgłoszeń. Na szkolenie można zgłaszać maksymalnie jedną osobę z danej organizacji. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie. Harmonogram szkolenia dostępny na naszej stronie internetowej.

CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne wraz z Partnerem Gminą Miasta Toruń realizuje projekt pn. „Toruński program współpracy instytucji ekonomii społecznej z administracją lokalną jako szansa na stabilne funkcjonowanie PES” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS.

„Program Współpracy Gminy Miasta Toruń z podmiotami ekonomii społecznej na lata 2013-2014” szansą dla Twojej organizacji !!!

 

*Podmioty ekonomii społecznej prowadzące działalność gospodarcze, odpłatną działalność pożytku publicznego lub chcące się ekonomizować, mające formę - zgodnie z definicją zawartą w SZOP POKL: spółdzielni pracy, spółdzielni  inwalidów i niewidomych, organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji), podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 Ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie (Dz.U. z dnia 29 maja 2003 r. z późn. zm.), centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów  aktywności zawodowej, warsztatów  terapii zajęciowej.

 

pdfProgram szkolenia
docFormularz zgłoszeniowy na szkolenie
pdfFormularz zgłoszeniowy na szkolenie
drukuj  
Nasi partnerzy: