2021-03-02

Aktywna Stokrotka V

CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne rozpoczyna nowy projekt, pt. „Aktywna Stokrotka V - program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej” dla mieszkańców Torunia, powiatu toruńskiego. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Zajęcia praktyczne i teoretyczne realizowane będą przez 10 miesięcy w profilu gastronomiczno-porządkowo-usługowym.

Uczestnicy projektu mają zapewnione:

 • świadczenie integracyjne (w pierwszym miesiącu – 50% zasiłku dla bezrobotnych, w kolejnych – 100% zasiłku dla bezrobotnych,)
 • premie integracyjne - maksymalnie do 50% świadczenia integracyjnego,
 • bilet miesięczny,
 • jeden posiłek w ciągu dnia lub paczkę żywnościową,
 • ubezpieczenie NW,
 • badania lekarskie,
 • odzież roboczą,
 • środki czystości,
 • w razie konieczności - zwrot kosztów opieki nad dzieckiem.

W ramach zajęć reintegracji uczestnicy odbędą m.in.:

 • praktyki zawodowe,
 • szkolenia kompetencyjne,
 • zajęcia z psychologiem,
 • naukę aktywnego poszukiwania pracy oraz pomoc w poszukiwaniu pracy,
 • indywidualne poradnictwo prawne, psychologiczne, socjalne, zawodowe, psychoterapia, terapia uzależnień,
 • kurs komputerowy,
 • warsztaty przedsiębiorczości
 • szkolenie bhp.

Aby zostać uczestnikiem projektu należy spełniać jedno z poniższych kryteriów:

 • być osobą bezrobotną zarejestrowana w PUP,
 • być osobą nieaktywną zawodowo z powodu:
  - opuszczenia zakładu karnego,
  - ukończonej terapii uzależnień,
  - bezdomności,
  - niepełnosprawności,
  - innego, wymienionego w art. 7 Ustawy o pomocy społecznej.Czas uczestnictwa: marzec 2021 - styczeń 2022

drukuj  
Nasi partnerzy: