2021-05-04

Stokrotkowa Liga

CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne rozpoczyna nowy projekt, pt. „Stokrotkowa Liga” dla mieszkańców Torunia oraz powiatu toruńskiego. Projekt jest realizowany w partnerstwie z  Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Toruniu.

W nieformalnym partnerstwie Projekt wspierać będą także PUP dla Miasta Torunia oraz OPS z terenu realizacji.

Zajęcia praktyczne i teoretyczne realizowane będą przez 12 miesięcy w dwóch profilach zawodowych:

 • porządkowo-usługowym,
 • gastronomiczno-usługowym.

Aby zostać uczestnikiem projektu należy spełniać jedno z poniższych kryteriów:

 • być osobą bezrobotną zarejestrowana w PUP przez okres co najmniej 12 miesięcy (w ciągu ostatnich 2 lat),
 • być osobą nieaktywną zawodowo z powodu:

- opuszczenia zakładu karnego,
- ukończonej terapii uzależnień,
- bezdomności,
- niepełnosprawności,
- innego, wymienionego w art. 7 Ustawy o pomocy społecznej.

 

CZAS TRWANIA PROJEKTU: V 2021 – IV 2023

Uczestnicy projektu mają zapewnione:

 • świadczenie integracyjne (w pierwszym miesiącu – 50% zasiłku dla bezrobotnych, w kolejnych – 100% zasiłku dla bezrobotnych, tj. 1240,80 zł brutto),
 • premie integracyjne,
 • bilet miesięczny sieciowy,
 • jeden posiłek w ciągu dnia lub paczkę żywnościową,
 • ubezpieczenie NNW,
 • badania lekarskie,
 • odzież roboczą,
 • środki czystości,
 • w razie konieczności - zwrot kosztów opieki nad dzieckiem.
   

W ramach zajęć reintegracji uczestnicy odbędą m.in.:

 • praktyki zawodowe,
 • trening interpersonalny,
 • indywidualne poradnictwo prawne, psychologiczne, socjalne i zawodowe,
 • warsztaty komputerowe,
 • doradztwo zawodowe
 • warsztaty z elementami Szkoły Rodzica,
 • warsztaty prawne.
drukuj  
Nasi partnerzy: