Informacje ogólne

Projekt "Wracamy II - program aktywizacji zawodowej kobiet wychowujących dzieci" skierowany jest do bezrobotnych kobiet, które pragną powrócić na rynek pracy po przerwie na macierzyństwo. Partnerem projektu jest Powiatowy Urząd Pracy dla miasta Torunia.

Przewidziano wiele różnorodnych form wsparcia: szkolenia (trening interpersonalny, warsztaty zdrowia i urody, szkoła kreatywnej mamy, pierwsza pomoc, warsztaty przedsiębiorczości, warsztaty świadomości kulturalnej i obywatelskiej, klub pracy), specjalistyczne doradztwo (psychologiczne i prawne) oraz półroczny staż zawodowy połączony z kursem zawodowym. Dodatkowo uczestniczki programu będą miały zapewnione stypendium (w okresie odbywania stażu), bilety MZK, posiłki oraz dofinansowanie kosztów opieki nad dzieckiem. 

Pierwsze zajęcia rozpoczęły się 1 stycznia, wszystkie osoby chętne serdecznie zapraszamy. 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.   

Kontakt w spawie projektu: Michał Siromski (tel. 056-654-92-79; e-mail:m.siromski@cistor.pl)

drukuj  
Nasi partnerzy: