GOPS Zławieś Wielka

 

„Pomagam Sobie - Pomagam Innym”

GOPS Zławiś Wielka

 

Projekt „Pomagam Sobie - Pomagam Innym” zrealizowany został przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej. Istotnym jego elementem był cykl szkoleń mających na celu zaktywizowanie zawodowe i społeczne kobiet zamieszkujących gminę Zławieś Wielka.

Szkolenia przeprowadzone zostały w dniach 01.09.2008 – 30.11.2008 przez Centrum Integracji Społecznej „CISTOR” w Toruniu; udział w nich wzięło 7 osób.

Projekt współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VII: Promocja Integracji Społecznej; Poddziałanie 7.1.1.: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej). 

Projekt składał się z 7 bloków szkoleniowych, z których sześć realizowanych było przez Centrum Integracji Społecznej „CISTOR” w Toruniu, zaś jeden we współpracy z Fundacją „Światło” oraz jednostkami służby zdrowia.

Zrealizowane szkolenia:

a) trening interpersonalny (wraz z warsztatami motywacyjno-aktywizującymi) – liczba godzin: 39

b) warsztaty doradztwa zawodowego - liczba godzin: 24

c) budowanie budżetu domowego – liczba godzin: 3

d) szkolenie komputerowe – liczba godzin: 21

e) warsztaty wizażu i autoprezentacji – liczba godzin: 6

f) teoretyczne i praktyczne zajęcia zawodowe – liczba godzin: 69

g) kurs zawodowy – liczba godzin: 84

drukuj  
Nasi partnerzy: