GOPS Ciechocin

Szkolenia przeprowadzone zostało w dniach 20.04.2009 - 17.07.2009 przez Centrum Integracji Społecznej „CISTOR" w Toruniu. Udział w nich wzięło 8 osób w ramach projektu „Przez aktywność do integracji w gminie Czernikowo" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernikowie. Istotnym jego elementem był cykl szkoleń mających na celu zaktywizowanie zawodowe i społeczne kobiet zamieszkujących gminę Czernikowo.

Projekt współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VII: Promocja Integracji Społecznej; Poddziałanie 7.1.1.: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej).

drukuj  
Nasi partnerzy: