GOPS Obrowo

Program reintegracji społecznej i zawodowej został przeprowadzony w dniach 20.04.2009 - 30.06.2009 w Centrum Integracji Społecznej CISTOR w Toruniu. Udział w nim wzięły 4 osoby w ramach projektu „Bezrobocie - To Nie Dla Nas" zrealizowanego został przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie. Istotnym jego elementem było skierowanie do Centrum Integracji Społecznej kobiet zamieszkujących gminę Obrowo.      
-  
Projekt współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VII: Promocja Integracji Społecznej; Poddziałanie 7.1.1.: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej).

drukuj  
Nasi partnerzy: