GOPS Wielka Nieszawka

Szkolenie przeprowadzone zostało w dniach 20.04.2009 - 30.06.2009. Udział w nich wzięły 4 osoby w ramach projektu „Wykorzystaj szansę - uzyskaj kwalifikacje" zrealizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce. Istotnym elementem programu był cykl szkoleń mających na celu zaktywizowanie zawodowe i społeczne kobiet zamieszkujących gminę Wielka Nieszawka.

Projekt współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VII: Promocja Integracji Społecznej; Poddziałanie 7.1.1.: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej).

drukuj  
Nasi partnerzy: