MOPR Toruń

 

Klub Integracji Społecznej zrealizowany został w dniach od 29.06.2009 do 30.11.2009 przez Centrum w ramach projektu „Motywacja - Odpowiedzialność - Praca - Rozwój"  na zlecenie Miejskiego Ośrodea Pomocy Rodzinie w Toruniu. Uczestnikami było 20 młodych osób w wieku 18-24 lata.

Projekt współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VII: Promocja Integracji Społecznej; Poddziałanie 7.1.1.: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej).

 


 

Program Aktywności Lokalnej był kolejnym projektem przeprowadzonym przez nasze Centrum  na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w ramach projektu pn. „Motywacja - Odpowiedzialność - Praca - Rozwój: MOPR Toruń". Projekt był realizowany w  okresie od 13.07.2009 do 07.12.2009.

Więcej...        

Program został współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 


 

W dniach od 03.08.2009 do 30.10.2009 w Centrum Integracji Społecznej „CISTOR" w Toruniu zrealizowano szkolenie dla 20 kobiet skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu w ramach projektu „Motywacja - Odpowiedzialność - Praca - Rozwój". Projekt ukończyło 17 osób. Istotnym elementem programu był cykl szkoleń mających na celu zaktywizowanie zawodowe i społeczne kobiet zamieszkujących miasto Toruń.


Projekt współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VII: Promocja Integracji Społecznej; Poddziałanie 7.1.1.: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej).

drukuj  
Nasi partnerzy: