GOPS Czernikowo

Szkolenia przeprowadzone zostały w terminie od 17.05.2010r. – 16.08.2010r. przez Centrum Integracji Społecznej „CISTOR” przy Stowarzyszeniu Partnerstwo Społeczne w Toruniu. Udział w projekcie „Przez aktywność do integracji w gminie Czernikowo”  wzięło 15 osób. 

Uczestnicy brali udział w trzymiesięcznym programie reintegracji społecznej i zawodowej w grupach : opiekunek (5 os.), gastronomicznej (5 os.) oraz kosmetycznej (5 os.). Uczestnicy otrzymali odzież roboczą oraz posiłek, świadczenie integracyjne i uczestniczyli w alternatywnych formach spędzania wolnego czasu

Projekt współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach priorytetu VII: Promocja Integracji Społecznej.

Galeria zdjęć

drukuj  
Nasi partnerzy: