Drzwi otwarte 26 październik 2010

26 października 2010 roku zrealizowaliśmy piąte drzwi otwarte w ramach pierwszej edycji projektu „Stokrotkowy Start - reintegracja prowadzona w CISTOR". Uczestniczyło w nich 5 osób z Caritasu Diecezji Białostockiej, które miały okazje zapoznać się z funkcjonowaniem CIS, KIS. Wymieniliśmy się również swoimi doświadczeniami w zakresie innowacyjnych metod pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Były to już ostatnie drzwi otwarte w tym roku. Kolejne będą odbywały się w drugiej edycji projektu „Stokrotkowy Start - reintegracja prowadzona w CISTOR" w przyszłym roku.

drukuj  
Nasi partnerzy: