Drzwi otwarte 06 lipiec 2010

 

W ramach realizowanego przez nas projektu „Stokrotkowy Start - reintegracja prowadzona w CISTOR" 06 lipca 2010 odbyły się czwarte drzwi otwarte.

W spotkaniu wzięło udział 9 pracowników z Centrum Integracji Społecznej w Ełku. Podczas spotkania wymieniliśmy swoimi doświadczeniami w zakresie funkcjonowania CIS oraz KIS. Omówiliśmy także innowacyjne metody pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. 

Kolejne drzwi otwarte zaplanowane są na październik bieżącego roku. Chętnych prosimy o kontakt telefoniczny bądź e-mail.

drukuj  
Nasi partnerzy: