Drzwi otwarte 25 maja 2010

 

25 maja 2010 odbyły się już trzecie drzwi otwarte w ramach realizowanego przez nas projektu „Stokrotkowy Start - reintegracja prowadzona w CISTOR". 

Spotkanie odbyło się w dwóch częściach.  W pierwszej części udział wzięło 5 pracowników wraz z Pania kierownik Marzeną Manią, z Centrum Integracji Społecznej z Osówka w gminie Osieczna. Podczas spotkania omówiliśmy funkcjonowanie CIS, KIS oraz wymieniliśmy się swoimi doświadczeniami w zakresie innowacyjnych metod pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Uczestnikami drugiej części było 12 studentów studiów podyplomowych z Włocławka wraz z dr Janem Malinowskim, którzy zapoznali się z zasadami funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej CISTOR oraz szczegółami projektu „Stokrotkowy Start - reintegracja prowadzona w CISTOR".

Kolejne drzwi otwarte zaplanowane są na październik bieżącego roku. Chętnych prosimy o kontakt telefoniczny bądź e-mail.

drukuj  
Nasi partnerzy: