Drzwi otwarte 21 kwietnia 2010

 

W ramach realizowanego przez nas projektu „Stokrotkowy Start – reintegracja prowadzona w CISTOR” 21 kwietnia 2010 roku odbyły się drugie Drzwi otwarte. Uczestnikami było 57 osób z Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy im. Św. Brata Alberta w Płocku, które miał okazję zapoznać się z ideą Ekonomii Społecznej, funkcjonowania CIS, KIS oraz z innymi innowacyjnymi metodami pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Kolejne dni otwarte odbędą się w czerwcu tego roku.

drukuj  
Nasi partnerzy: