2013-01-18

CISTOR® rozpoczyna kolejny projekt dla TORUŃSKICH KOBIET-MATEK!

CISTOR®  ROZPOCZYNA KOLEJNY PROJEKT DLA TORUŃSKICH KOBIET-MATEK!

 
CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne rozpocznie wkrótce nabór uczestniczek do projektu „Mini-Delfinek program ułatwiający godzenie życia zawodowego i rodzinnego”.
 
Projekt realizowany jest w partnerstwie z PRO EDU i potrwa do końca 2013 roku. Głównym działaniem projektu jest utworzenie w dzielnicy Toruń-Rudak oddziału żłobkowego dla 40 dzieci. Do pracy w oddziale przygotowanych zostanie 15 nieaktywnych zawodowo mieszkanek Torunia pragnących powrócić na rynek pracy po przerwie na macierzyństwo.
 
Uczestniczki stażu wezmą udział w 3-miesięcznym szkoleniu uprawniającym do pracy jako opiekun dziecięcy, a następnie odbędą 6-miesięczny staż zawodowy. W tym okresie uczestniczki otrzymywać będą stypendium, bilety miesięczne, lunch oraz refundację kosztów opieki nad swoim dzieckiem.
 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Zainteresowane udziałem w projekcie panie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 56 654 92 79 (osoba do kontaktu: Michał Siromski) lub e-mailowy m.siromski@cistorsps.pl.
 
drukuj  
Nasi partnerzy: