2012-04-11

Zapraszamy do udziału w projekcie „Przystanek Stokrotkowa 22"

 

Rozpoczynamy nowy projekt: "Przystanek Stokrotkowa 22"

 

CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne rozpoczyna nowy projekt dla mieszkańców Torunia oraz gmin ościennych: Chełmża, Czernikowo, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Obrowo, Wielka Nieszawka oraz Zławieś Wielka. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy dla Miasta Torunia.

Projekt będzie się składał z 2 edycje po 10 miesięcy, w każdej edycji weźmie udział po 35 osób (20 kobiet i 15 mężczyzn). W obu edycjach zajęcia odbywać się będą 5 dni w tygodniu po 8h przez 10 miesięcy.

 


Rekrutację prowadzimy do końca maja!


Szkolenia wraz z praktyką realizowane będą w czterech profilach zawodowych:

 • opiekunów osób zależnych
 • gastronomiczno-hotelarskim
 • porządkowym
 • budowlano – porządkowym

Podczas pobytu w Centrum wszyscy uczestnicy mają zapewniony:

 • bilet miesięczny sieciowy
 • świadczenie integracyjne (w pierwszym miesiącu – 50% zasiłku
 • dla bezrobotnych, w kolejnych – 100% zasiłku dla bezrobotnych)
 • badania lekarskie
 • środki ochrony osobistej oraz odzież roboczą
 • jeden posiłek w ciągu dnia

W ramach zajęć reintegracji społecznej uczestnicy odbędą m.in.:

 • praktyki zawodowe
 • kursy zawodowe
 • doradztwo zawodowe
 • trening interpersonalny
 • kurs komputerowy

Aby zostać uczestnikiem projektu należy być mieszkańcem Torunia lub gmin: Chełmża, Czernikowo, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Obrowo, Wielka Nieszawka, Zławieś Wielka oraz spełniać jedno z poniższych kryteriów:

 • być osobą bezrobotną, (szczególnie dłużej niż 12 m-cy
 • lub  być osobą nieaktywną zawodowo, m.in.. z powodu:
  • niepełnosprawności
  • ukończonej terapii uzależnień
  • opuszczenia zakładu karnego
  • bezdomności

Rekrutacje prowadzi:

CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne

Dział Reintegracji Społecznej (Pokój 14)                                             

ul. Stokrotkowa 22, Toruń                                                         

tel./fax.: 56 654 92 79

www.cistor.pl


Rekrutację prowadzimy do końca maja!


Więcej informacji na temat projektu w zakładce "Przystanek Stokrotkowa 22"


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

drukuj  
Nasi partnerzy: