2012-06-01

Rozpoczęliśmy zajęcia w projekcie "Przystanek Stokrotkowa 22"

1 czerwca 2012 rozpoczęliśmy realizację zajęć w I edycji projektu„Przystanek Stokrotkowa 22". W każdej, edycji udział weźmie 35 osób. Rekrutacja trwała 2 miesiące (od kwietnia do maja br.).

 

Zainteresowanie udziałem w projekcie było bardzo duże, w sumie w procesie rekrutacji wzięło udział 209 osób. Byli to mieszkańcy Torunia oraz gmin ościennych: Chełmża, Czernikowo, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Obrowo, Wielka Nieszawka oraz Zławieś Wielka. Z wszystkimi kandydatami przeprowadziliśmy rozmowy rekrutacyjne według wystandaryzowanego kwestionariusza wywiadu. Szczególnie, podczas oceny kandydatów, pod uwagę braliśmy motywację do zmiany swojej sytuacji życiowej. Rozmowy przeprowadzali: psycholog, doradca zawodowy, pracownik socjalny oraz instruktorzy zawodu. Osoby, którym nie udało się zakwalifikować do uczestnictwa w projekcie zostały wpisane na listę rezerwową.

Podczas 10 miesięcznego pobytu w projekcie uczestnicy wezmą udział w zajęcia praktycznych i teoretycznych, realizowanych w 4 profilach zawodowych:

  • porządkowym
  • budowlano-porządkowym
  • opiekunów osób zależnych
  • gastronomiczno-hotelarskim

 

Składamy serdeczne podziękowania Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Toruniu, Gminnym Ośrodkom Pomocy Społecznej z ww. gmin oraz Powiatowym Urzędom Pracy dla Miasta Torunia oraz dla Powiatu Toruńskiego za pomoc w procesie rekrutacji. Jesteśmy również wdzięczni kuratorom sądowym, pracownikom Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn,  za kierowanie do nas swoich podopiecznych.

 

Rekrutacja do II edycji projektu ruszy w kwietniu 2013 roku.

 


 

Projekt realizowany jest przez CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne wraz z partnerem Powiatowym Urzędem Pracy  dla Miasta Torunia w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i współfinansowany jest z Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

drukuj  
Nasi partnerzy: