2012-11-15

Podziękowania i życzenia dla pracowników socjalnych

RADA PROGRAMOWA KONWENTU

Sekretariat Konwentu: Instytut Rozwoju Służb Społecznych, 00-554 Warszawa, ul. Marszałkowska 34/50, Tel. +48 22 629 40 18 w.112, www.irss.pl

Warszawa,  dn.15 listopada 2012 r.

 

21 LISTOPADA 2012 R - DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

PODZIĘKOWANIA i ŻYCZENIA DLA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH

 

Rada Programowa w imieniu członków Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej pragnie z okazji zbliżającego się Dnia Pracownika Socjalnego złożyć wszystkim pracownikom jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy i integracji społecznej, a szczególnie pracownikom socjalnym, serdecznie życzenia i podziękowania za wypełnianie misji niesienia pomocy tym, którzy wymagają i potrzebują solidarnej postawy wobec życiowych problemów i trudności oraz wymagają wsparcia w pokonaniu barier wykluczenia społecznego.

Nie każdy jest osobą cechującą się wrażliwością na ludzkie losy, na ludzkie cierpienia, na przemoc wobec słabszych, na łagodzenie konfliktów rodzinnych oraz ubóstwo dzieci. Nie każdy chce angażować się w udzielanie wsparcia w procesach aktywizacji społecznej i zawodowej grup zagrożonych dzisiaj wykluczeniem społecznym. To pracownicy socjalni uczą nas wszystkich godności do drugiego człowieka. Efekty działalności podmiotów zatrudnienia socjalnego są widoczne tylko wówczas kiedy współpracujemy z pracownikami socjalnymi na co dzień. Dlatego też, pragniemy być nie tylko w Dniu Pracownika Socjalnego przyjaciółmi pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych, ale każdego dnia ich trudnej i odpowiedzialnej pracy.

Życzymy wszystkim pracownikom socjalnym aby mogli odczuwać ludzką radość, uśmiech dzieci oraz wdzięczności za udzieloną pomoc, wsparcie i dobre na co dzień słowo.

Rada Programowa
Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej 

Paweł Wiśniewski, Małgorzata Kowalska,
Katarzyna Sokołowska, Krystyna Szymańska,
Andrzej Trzeciecki

drukuj  
Nasi partnerzy: