2012-05-07

CISTOR SPS zaprasza toruńskie NGO na wyjazd studyjny do Holandii

 

CISTOR SPS zaprasza toruńskie NGO na wyjazd studyjny do Holandii

CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne zaprasza podmioty ekonomii społecznej (m.in.: organizacje pozarządowe, warsztaty terapii zajęciowej) z terenu Torunia do udziału w wizycie studyjnej w Lejdzie (Holandia), która będzie miała miejsce w dniach 5-9 czerwca 2012r. Podczas wizyty zobaczyć będzie można ciekawe inicjatywy społeczne oraz zapoznać się z tamtejszymi dobrymi praktykami w zakresie współpracy organizacji pozarządowych z lokalną administracją.

Warunkiem udziału w wyjeździe studyjnym jest przesłanie załączonego do wiadomości formularza wraz z własnymi pomysłami na usprawnienie współpracy pomiędzy toruńskimi organizacjami społecznymi a lokalną administracją. Spośród nadesłanych propozycji wybrane zostaną 3 najciekawsze, zaś ich autorzy będą mogli uczestniczyć w wyjeździe. Jedna organizacja może zgłosić do wyjazdu jedną osobę. Udział w wizycie studyjnej jest bezpłatny. Zgłoszenia należy nadsyłać e-mailem na adresm.siromski@cistor.pl, do dnia 16.05.2012, do godz. 15.00. Serdecznie zapraszamy!

Wizyta studyjna organizowana jest w ramach projektu „Toruński program współpracy instytucji ekonomii społecznej z administracją lokalną jako szansa na stabilne funkcjonowanie PES”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest wypracowanie i przetestowanie nowego modelu współpracy pomiędzy toruńskimi podmiotami ekonomii społecznej i lokalną administracją.

Więcej o projekcie przeczytać można na stronie CISTOR

docFormularz zgłoszeniowy NGO
drukuj  
Nasi partnerzy: