2012-11-19

Poszukujemy pracownika

 

CISTOR SPS poszukuje pracownika

 

W związku z realizacją projektu pn. Toruński program współpracy instytucji ekonomii społecznej z administracją lokalną jako szansa na stabilne funkcjonowanie PES" CISTOR® Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne poszukuje pracownika na następujące stanowisko pracy:

 

SPECJALISTA DS. PROMOCJI

 

1.  Nazwa i adres jednostki: 

CISTOR® Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne

ul. Stokrotkowa 22

87-100 Toruń

tel./fax: 56 654 92 79

2.   Określenie stanowiska: specjalista ds. promocji

3.   Wymiar czasu pracy:  ½  etatu

4.   Wymagania związane ze stanowiskiem:

a) wyższe  wykształcenie,

b) doświadczenie w prowadzeniu działań informacyjnych i promocyjnych,

c) mile widziane doświadczenie w realizacji projektów w ramach PO KL,

d) doświadczenie we współpracy oraz znajomość specyfiki działania podmiotów ekonomii społecznej i/lub administracji publicznej,

e) umiejętność nawiązywania kontaktów z podmiotami ekonomii społecznej,

f) umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,

g) biegła znajomość obsługi komputera (MS OFFICE 2007, Internet) oraz urządzeń biurowych,

h) samodzielne i szybkie podejmowanie decyzji.

5.   Wskazanie zakresu zadań m.in.:

a) organizacja szkoleń, konferencji, debaty w ramach projektu,

b) przygotowywanie i dystrybucja materiałów promocyjnych projektu,

c) prowadzenie dokumentacji projektu dot. szkoleń i działań promocyjnych,

d) stała współpraca z podmiotami ekonomi społecznej, pracownikami Urzędu Miasta Torunia oraz innymi pracownikami w zakresie obiegu dokumentacji i informacji w ramach powierzonego stanowiska.

6.  Wymagane dokumenty:

a) Curriculum vitae wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. Nr 133, poz. 883),

b) List motywacyjny dotyczący przyjęcia do pracy.

 7.  Forma, miejsce i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy: m.ignaszczak@cistor.pl. lub złożyć w sekretariacie CISTOR Stowarzyszenia Partnerstwo Społeczne.

 

Oferty należy składać w terminie do  23.11.2012 do godz. 15:00.

 

Dodatkowe informacje:

Monika Ignaszczak (56) 654 92 79; m.ignaszczak@cistor.pl

drukuj  
Nasi partnerzy: