2012-05-23

Poszukujemy pracownika

 

CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne poszukuje pracownika do realizacji projektu „CAL - Pracownia Inspiracji" na stanowisko Animator lokalny

 

Wymagania związane ze stanowiskiem:

A/ Ukończone studia wyższe; preferowane kierunki: pedagogika, psychologia,

B/ doświadczenie w pracy z młodzieżą,

C/ doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym - min 2 lata.

 

Wymagane dokumenty:

A/ Curriculum vitae wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. Nr 133, poz. 883),

B/ List motywacyjny,

C/ Kserokopię dokumentów potwierdzających kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska,

D/ Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

 

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne w Toruniu, ul. Stokrotkowa 22 lub wysłać na adres e-mail: cistor@cistor.pl do 30.05.2012r.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

drukuj  
Nasi partnerzy: