2012-01-25

Ruszył projekt „Fundusz Pożyczkowy Ekonomii Społecznej”


„Fundusz Pożyczkowy Ekonomii Społecznej"

 

 

CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne wraz z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym 02 stycznia 2012r. rozpoczęli realizację innowacyjnego projektu pod nazwą Fundusz Pożyczkowy Ekonomii Społecznej, dzięki któremu Podmioty Ekonomii Społecznej (PES) otrzymają nowe źródło finansowania. Naszym zamysłem jest stworzenie szybkiego, prostego narzędzia wspierania dobrych pomysłów i inwestycji III sektora. Fundusz pożyczkowy jest również uzupełnieniem luki w ofercie dla PESów, które borykają się z przejściowymi problemami finansowymi.

 

Ekonomia Społeczna w ciągu kilku lat stała się symbolem zaradności i samoorganizacji społeczeństwa. Wraz z jej bujnym rozwojem pozostały jednak stare problemy III sektora: długi czas oczekiwania na dotacje z konkursów europejskich i wojewódzkich, czy ograniczony zakres dofinansowanych działań. Teraz jest moment by stworzyć coś od nowa! Dlatego przy powoływaniu nowego źródła finansowania najważniejszym jest głos samego środowiska NGO. Chcemy by nowe narzędzie było odpowiedzią na aktualne problemy organizacji. Pierwsze spotkanie konsultacyjne odbędzie się już 9 lutego. Równolegle prowadzone będą także badania w formie elektronicznej.

 

Sam fundusz pożyczkowy na dobre ruszy w sierpniu b.r., a pierwsza pożyczka powinna zostać udzielona już na przełomie października i listopada. W przeciwieństwie do systemu dotacyjnego - nie chcemy wprowadzać ograniczeń w celach pożyczki. Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie. Docelowo nowe, oparte o sugestie kujawsko-pomorskich organizacji rozwiązanie trafi do funduszy pożyczkowych z całego kraju. Celem jest uwolnienie ogromnego potencjału tkwiącego w Podmiotach Ekonomii Społecznej w Polsce.

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

drukuj  
Nasi partnerzy: