Info o projekcie

 

Informujemy, że dnia 01.04.2011r. rozpoczęliśmy, wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czernikowie realizację projektu partnerskiego pt. FAJNE BABKI. 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie: 7.3 "Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji". Projekt jest skierowany do samotnych matek, nieaktywnych zawodowo, mieszkających na terenie gminy Czernikowo, w wieku aktywności zawodowej. 
 
Projekt obejmuje: warsztaty treningu interpersonalnego i kompetencji społecznych, warsztaty komputerowo-multimedialne, warsztaty rękodzielniczo-taneczne, Szkołę Rodzica. Każda z uczestniczek objęta będzie indywidualnym wsparciem asystenta. Podczas zajęć będzie zagwarantowana opieka nad dziećmi i poczęstunek. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.   
 
Więcej informacji: 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. Słowackiego 12 
87-640 Czernikowo 
tel. 54 287 50 01 wew. 32   
 
Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne 
ul. Stokrotkowa 22 
87-100 Toruń 
tel. 56 654 92 79
www.cistor.pl 
 
                                   CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA!
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
drukuj  
Nasi partnerzy: