O nas

 

Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej był prowadzony przez Centrum Integracji Społecznej CISTOR. Siedzibą Ośrodka (OWSS) byłToruń, a terenem działania obszar województwa kujawsko-pomorskiego. Zadania OWSS były realizowane przy udziale odpowiednio przygotowanej kadry konsultantów i ekspertów wywodzących się spośród pracowników, współpracowników Centrum oraz podmiotów współpracujących z OWSS.

Głównym celem programu była promocja i szerzenie idei spółdzielczości socjalnej oraz udzielanie stosownej pomocy zarówno osobom zainteresowanym tą tematyką, jak i funkcjonującym już spółdzielniom socjalnym.

Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej (OWSS) prowadził działalność:

1.   Doradczą w zakresie:

·       restrukturyzacji profilu działalności spółdzielni socjalnej;

·        porad prawnych i księgowo-finansowych;

·       tworzenia grup producenckich, związków rewizyjnych spółdzielni socjalnych oraz partnerstw lokalnych.

2.   Szkoleniową w zakresie m.in.:

·     pozyskiwania funduszy na działalność spółdzielni socjalnej

3.   Seminaria na temat spółdzielczości socjalnej.

Seminaria przeznaczone były głównie dla przedstawicieli instytucji rynku pracy, integracji społecznej pomocy społecznej, władz samorządowych oraz lokalnych organizacji pozarządowych działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 

4.   Konkurs grantowy

W ramach konkursu organizowanego przez OWSS zainteresowane spółdzielnie mogły skorzystać z grantów na restrukturyzację profilu swej działalności.

Partnerami w realizacji programu „Ośrodek Wsparcia spółdzielczości Socjalnej” były:

·        Żarska Spółdzielnia Socjalna,

·        MOPS w Olsztynie,

·       Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej w Świeciu,

·        Klub Integracji Społecznej w Świeciu,

 

Powołane partnerstwo, dzięki wspólnemu działaniu, stwarzało większe szanse na wspieranie nowych oraz rozwój już istniejących spółdzielni socjalnych. Sprzyjało również rozpowszechnieniu spółdzielczości socjalnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Harmonogram

Termin

Zadanie do realizacji

Rozpoczęcie realizacji 
projektu

Natychmiast po podpisaniu umowy z MPiPS

1 miesiąc
Czerwiec 2009

Punkt konsultacyjny

Spotkanie robocze 1

2 miesiąc
Lipiec 2009

Punkt konsultacyjny

Spotkania robocze 2

Szkolenie na temat: „Jak pozyskać fundusze na działalność spółdzielni socjalnej”.3 miesiąc
Sierpień 2009


Punkt konsultacyjny


Konkurs grantowy 


Spotkania robocze 3

4 miesiąc
Wrzesień 2009

Punkt konsultacyjny

Konkurs grantowy Cd.

Seminarium na temat spółdzielczości socjalnej


5 miesiąc
Październik 2009


Punkt konsultacyjny


Spotkania robocze 4

6 miesiąc
Listopad 2009

Punkt konsultacyjny

Seminarium na temat Spółdzielczości Socjalnej

Kontrola wykorzystania przyznanych grantów.

7 miesiąc Grudzień 2009

Przygotowanie sprawozdawczości merytorycznej i finansowej

 


Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

 

 

drukuj  
Nasi partnerzy: