Konferencja

 

Konferencja kończąca projekt

„Stokrotkowa Szansa”

 

W dniu 30 maja 2008r. odbyła się w Toruniu konferencja podsumowująca projekt „Stokrotkowa Szansa – reintegracja prowadzona w CISTOR w Toruniu”. Wspólne spotkanie przedstawicieli różnych instytucji z całej Polski było doskonałą okazją do dyskusji o problemach związanych z pomaganiem osobom dotkniętym zjawiskiem wykluczenia społecznego. Wśród uczestników konferencji znaleźli się m.in.: Radca Ministra w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Cezary Miżejewski, Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Więckiewicz, Pełnomocnik Zarządu Województwa ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Uzależnień Grzegorz Kasprzycki, Zastępca Prezydenta Miasta Torunia Zbigniew Fiderewicz, Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Michał Neumann, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Toruniu Krystyna Żejmo – Wysocka, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu Horbulewicz Adam, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Toruniu Hanna Moczyńska a także przedstawiciele zaprzyjaźnionych CISów oraz okolicznych ośrodków pomocy społecznej.

Pierwsza część konferencji poświęcona była przedstawieniu raportu z realizacji projektu „Stokrotkowa Szansa”. Sprawozdanie przedstawiono w formie prezentacji, bogato ilustrowanej zdjęciami uczestników podczas doskonalenia umiejętności społecznych i zawodowych. Prezentacja zakończyła się wręczeniem tradycyjnej nagrody „Przyjazny Pracodawca” firmie „Telbud 59” (nagroda honoruje pracodawców, którzy pomagają Centrum w organizacji praktycznej nauki umiejętności zawodowych oraz zatrudniają uczestników projektów). Podziękowania za owocną współpracę oraz dyplom otrzymali również dyrektorzy: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu , p. Hanna Moczyńska oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Toruniu, p. Krystyna Żejmo – Wysocka. Następnie obie panie przedstawiły prezentacje dotyczące współpracy swoich instytucji z CISTORem.

Druga część konferencji posłużyła zaprezentowaniu systemowych rozwiązań dot. zagadnień integracji społecznej osób dotkniętych wykluczeniem społecznym. P. Krzysztof Więckiewicz przedstawił założenia ekonomii społecznej w kontekście rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. P. Michał Neumann omówił system wdrażania Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w naszym województwie, zaś p. Cezary Miżejewski zaprezentował planowane zmiany w przepisach dotyczących zatrudnienia socjalnego oraz spółdzielczości socjalnej.

W ostatniej części konferencji nastąpiło uroczyste wręczenie uczestnikom dyplomów ukończenia projektu. Głos zabrali także przedstawiciele samorządu uczestników CISTOR oraz spółdzielni socjalnej, która powstała dzięki projektowi.

Poszczególne części konferencji przeplatane były projekcją trzyczęściowego filmu promocyjnego o projekcie „Stokrotkowa Szansa”.

Zarówno film, jak i wszystkie prezentacje oraz zdjęcia z konferencji można pobrać poniżej.

Film promocyjny "Stokrotkowa Szansa" cz.1
Film promocyjny "Stokrotkowa Szansa" cz.2
Film promocyjny "Stokrotkowa Szansa" cz.3

pdf1._M._Siromski,_J._Danicka_-_Stokrotkowa_Szansa.pdf
pdf2._H._Moczynska_-_Obszary_wspolpracy_miedzy_MOPR_i_CISTOR.pdf
pdf3._K._Zejmo-Wysocka_-_Wsparcie_wykluczonych_spolecznie_przez_PUP.pdf
pdf4._K._Wieckiewicz_-_Ekonomia_spoleczna-rynek_pracy-spoleczenstwo_obywatelskie.pdf
pdf5._M._Neumann_-_PO_KL_w_Woj._Kujawsko-Pomorskim.pdf
pdf6._C._Mizejewski_-_Nowa_formula_zatr._soc..pdf
drukuj  
Nasi partnerzy: