PES-TOR (Narzędzie IT)

Czym jest narzędzie IT?

Narzędzie IT wspomaga realizację „Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z podmiotami  ekonomii społecznej na lata 2013-2014”. Jest to miejsce komunikacji, w którym spotykają się partnerzy: administracja lokalna i podmioty ekonomii społecznej. Zapraszamy tam także wszystkich mieszkańców Torunia oraz świat biznesu.

Platforma dostępna jest pod adresem: www.narzedzie.orbitorun.pl

Platforma ta jest dostępna przez Internet z każdego miejsca na świecie, za pomocą dowolnego urządzenia mobilnego.

Jakie jest główne zadanie narzędzia IT?

Przede wszystkim jest pomocne w rozwijaniu współpracy i budowaniu zaufania między administracja lokalną a toruńskimi podmiotami ekonomii społecznej. Gmina chce pomóc tym, którzy bezinteresownie pomagają innym.

Pierwsze kroki na platformie współpracy.

Zaloguj się. Wejdź na jeden z głównych modułów: Giełdę Zamówień Społecznie Odpowiedzialnych. Tam stwórz portfolio swojej organizacji, dodaj oferowane przez organizację produkty lub usługi,  wprowadź zdjęcia do galerii. Rozejrzyj się, rozgość się.  Ten portal działa intuicyjnie. Twoja organizacja znajdzie się w bazie toruńskich podmiotów ekonomii społecznej, co umożliwi znalezienie jej przez innych oraz ułatwi nawiązanie współpracy.

Moja organizacja potrzebuje sprzętu komputerowego. Czy nieodpłatnie możemy go dostać?

Istnieje taka możliwość. Wejdź do zakładki Bank sprzętu i sprawdź czy jest taka pozycja na liście. Tutaj każdy mieszkaniec Torunia, firmy prywatne, podmioty ekonomii społecznej, czy administracja lokalna mogą zamieścić urządzenia lub inne produkty w dobrym stanie technicznym, które chcą nieodpłatnie przekazać na rzecz innych organizacji non profit. Możesz obejrzeć całą listę sprzętu lub skorzystać z sortowania poprzez wyszukiwarkę. Zgłoś swoje zainteresowanie wybranym sprzętem.

Jak pozyskać zlecenie? 

Na Giełdzie Zamówień Społecznie Odpowiedzialnych wyznaczeni urzędnicy będą wpisywać zapotrzebowanie ze strony Urzędu Miasta Torunia. Możesz zgłosić akces i otrzymywać informacje na temat produktu/usługi, która Cię interesuje.

Szukam miejsca dla swojej organizacji, gdzie znajdę lokal?

Na Giełdzie Zamówień odszukaj ostatnią zakładkę z listy rozwijanej – jest to baza lokali wolnych (do wynajęcia na preferencyjnych warunkach) i użytkowanych (wraz z opisem organizacji, które je zajmują). Odszukaj interesujący Cię lokal – załączona mapa wizualizuje jego położenie w Toruniu. Wszystkie lokale pojawią się również na mapie lokali, co ułatwi ich zlokalizowanie.

Potrzebuję doradcy. Gdzie uzyskam pomoc?

Skieruj się do zakładki Mapy. Znajdziesz tam mapę wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej wraz z danymi adresowymi i wizualizacją w formie mapy.

 

Projekt „ Toruński program współpracy instytucji ekonomii społecznej z administracją lokalną jako szansa na stabilne funkcjonowanie PES” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

drukuj  
Nasi partnerzy:
NEWSLETTER