2013-02-07

Poszukujemy pracowników

W związku z realizacją projektu pn. „Nowa droga" CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne poszukuje pracownika na stanowisko pracy:

PSYCHOLOG
a) zakres zadań: rekrutacja uczestników CIS, prowadzenie zajęć reintegracji społ., indywidualne poradnictwo psychologiczne
b) wymagania: wykształcenie wyższe kierunkowe
c) mile widziane: min. roczne doświadczenie w pracy o podobnym charakterze, uprawnienia do prowadzenia psychoterapii
d) wymiar zatrudnienia: 1 etat

Wymagane dokumenty:
a) curriculum vitae wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. Nr 133, poz. 883),

b) list motywacyjny dotyczący przyjęcia do pracy,
c) kopia dokumentów potwierdzających kwalifikacje i kompetencje.

Składania ofert:
Wymagane dokumenty należy przesłać e-mailowo na adres m.siromski@cistorsps.pl w terminie do 14.02.2012 do godz. 12:00.

Dodatkowe informacje:
Michał Siromski 56 654 92 79; m.siromski@cistorsps.pl

drukuj  
Nasi partnerzy: