Toruński Program Współpracy

Celem projektu "PI-PWP – Toruński program współpracy instytucji ekonomii społecznej z administracją lokalną jako szansa na stabilne funkcjonowanie PES" jest wzmocnienie współpracy toruńskich podmiotów ekonomii społecznej z lokalną administracją publiczną poprzez zwiększenie udziału tych podmiotów w realizacji gminnych polityk publicznych. Partnerami projektu są Gmina Miasta Toruń oraz Samorząd Miasta Lejdy (Holandia).

W pierwszej fazie projektu zrealizowane zostało badanie diagnozujące problem współpracy administracji lokalnej i podmiotów ekonomii społecznej oraz wizyta studyjna w Lejdzie, której celem była wymiana doświadczeń z zagranicznym partnerem w zakresie włączania PES w realizację polityk publicznych.

Następnie w gronie eksperckim przygotowany został „Program współpracy Gminy Miasta Toruń z podmiotami ekonomii społecznej na lata 2013 – 2014”-wstępna wersja produktu finalnego, oraz narzędzie informatyczne wspierające realizację Programu.

Druga faza projektu przewiduje testowanie wypracowanego produktu przez toruńskie podmioty ekonomii społecznej oraz przez pracowników różnych wydziałów Urzędu Miasta Torunia. Testowanie Programu trwać będzie od 1 stycznia 2013 r. do 30 kwietnia 2014 r.

Trzecia faza polegać będzie na upowszechnianiu przetestowanego rozwiązania, m.in. poprzez realizację materiałów promocyjnych (publikacja, filmy), ogólnopolską konferencję, a także na włączaniu do głównego nurtu polityki, poprzez zastosowanie Programu we wszystkich wydziałach Urzędu Miasta Torunia.

Projekt rozpoczął się w lutym 2012 r. i potrwa do stycznia 2015r.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Kontakt w spawie projektu:

Monika Ignaszczak
tel. 56 654 92 79
e-mail: m.ignaszczak@cistorsps.pl

drukuj  
Nasi partnerzy:
NEWSLETTER