2013-02-27

Pożyczki dla PES - trwa nabór wniosków

Z przyjemnością informujemy, że udało się poszerzyć grupę odbiorców oraz warianty pożyczek dla Podmiotów Ekonomii Społecznej. Do tej pory z wnioskowania wyłączone były organizacje prowadzące wyłącznie działalność nieodpłatną. Jednak w lutym b.r. uzyskaliśmy zgodę Instytucji Pośredniczącej oraz akceptację Rady Nadzorczej Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego dla zmian w produkcie.

Teraz o pożyczki mogą się starać wszystkie PES. Rozszerzyły się także warianty produktu: wszystkie PES mogą wnioskować o pożyczkę z zaproponowanym przez siebie zabezpieczeniem a PES prowadzące działalność gospodarczą i działające powyżej pół roku również o pożyczkę z poręczeniem z Funduszu Poręczeniowego (do 50%).

Pożyczka może zostać udzielona na cele obrotowe, obrotowo-inwestycyjne albo inwestycyjne, bezpośrednio związane z podejmowaniem, prowadzeniem i rozwijaniem działalności gospodarczej lub działalności statutowej Wnioskodawcy.

W związku z tym zmieniły się wzory dokumentów potrzebnych do wnioskowania o pożyczkę. Po więcej informacji oraz aktualne wzory dokumentów zapraszamy tutaj.


Projekt „PI: Fundusz pożyczkowy ES” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

drukuj  
Nasi partnerzy: