2013-03-06

Zapraszamy do udziału w wizycie studyjnej

W związku z testowaniem „Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z podmiotami ekonomii społecznej na lata 2013-2014” i realizacją działań przewidzianych w Programie, Gmina Miasta Toruń oraz CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne mają przyjemność zaprosić do udziału w pierwszym spotkaniu inaugurującym cykl wizyt studyjnych w toruńskich organizacjach.

Spotkanie odbędzie się w dniu 12 marca 2013 r. w klubie
„Melisa i Jazz” na ul. Mostowej 10 w Toruniu o godz. 14:00.

Celem spotkania jest zaprezentowanie działalności Fundacji ALMA, nawiązanie kontaktów, poznanie wzajemnych potrzeb toruńskich podmiotów ekonomii społecznej i administracji lokalnej.

W sympatycznej, kameralnej atmosferze będziemy mogli wymienić swoje doświadczenia z przedstawicielami samorządu, porozmawiać o aktualnych problemach organizacji działających w Toruniu, a także skorzystać z wiedzy i doświadczenia zaproszonych gości.

Będzie to doskonała okazja do przeprowadzenia bezpośrednich rozmów i poszukiwania nowych rozwiązań. Spotkanie sprzyjać będzie zacieśnianiu współpracy i konsolidacji środowisk toruńskiej ekonomii społecznej.

Poznajmy się – wymieńmy poglądy – skorzystaj z wiedzy innych
–  wzbogać innych swoim doświadczeniem!

Aby wziąć udział w spotkaniu – prześlij wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres e-mail: m.ignaszczak@cistorsps.pl. Dodatkowych informacji na temat wizyty studyjnej udziela Monika Ignaszczak (koordynator projektu) pod nr  tel. 56 6549279.

Serdecznie zapraszamy!

CISTOR® Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne
ul. Stokrotkowa 22, 87-100 Toruń
tel/fax: 56 654 92 79
cistor@cistorsps.pl
www.cistorsps.pl

drukuj  
Nasi partnerzy: