2013-06-18

Zapraszamy na szkolenie

Zapraszamy przedstawicieli
Toruńskich podmiotów ekonomii społecznej
Na bezpłatne szkolenie:

Mechanizmy współpracy podmiotów ekonomii społecznej z administracją publiczną.
Spółdzielnia socjalna – zakładanie i funkcjonowanie.

Termin: 26 czerwca 2013 r., godz. 9:00 – 13:00
Miejsce szkolenia: Urząd Miasta Torunia,
ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, Toruń. Sala nr 32.

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej oraz pracowników Urzędu Miasta Torunia. Jest to kolejne działanie przewidziane w ramach „Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z podmiotami ekonomii społecznej na lata 2013-2014”.

Realizacja wspólnych szkoleń umożliwi rozwijanie partnerskich postaw, będzie też szansą na lepsze poznanie wzajemnych oczekiwań, potrzeb, mocnych stron i ograniczeń toruńskich organizacji oraz Urzędu Miasta.

Na szkoleniu dowiesz się m.in.:

  • czym jest przedsiębiorstwo społeczne,
  • kto może i w jakiś sposób założyć spółdzielnię socjalną,
  • jakie są uwarunkowania prawne współpracy administracji i PES,
  • jakie korzyści płyną ze współpracy administracji z sektorem pozarządowym.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE!
Już teraz pobierz formularz zgłoszeniowy TUTAJ
i wyślij pocztą elektroniczną na adres:
m.ignaszczak@cistorsps.pl.

Zgłoszenie należy przesłać do dnia 24 czerwca 2013 r., do godz. 13:00.

Ilość miejsc jest ograniczona, dlatego o udziale w szkoleniu zadecyduje kolejność zgłoszeń. Na szkolenie można zgłaszać maksymalnie jedną osobę z danej organizacji. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie.

PROGRAM SZKOLENIA:

09:00 – 09:30 Powitanie uczestników szkolenia. Przedstawienie założeń projektu pn. Toruński program współpracy instytucji ekonomii społecznej z administracją lokalną jako szansa na stabilne funkcjonowanie PES
09:30 – 10:30 Mechanizmy współpracy podmiotów ekonomii społecznej i samorządu
10:30 – 10:45 Przerwa
10:45 – 11:30 Mechanizmy współpracy podmiotów ekonomii społecznej i samorządu (c.d.)
11:30 – 12:00 Inne rodzaje podmiotów ekonomii społecznej (0,5 godz.)
12:00 – 13:00 Spółdzielnia socjalna - zakładanie i funkcjonowanie (1 godz.)

 

„Program Współpracy Gminy Miasta Toruń z podmiotami ekonomii społecznej na lata 2013-2014

docFormularz zgłoszeniowy na szkolenie
drukuj  
Nasi partnerzy: