Ekspertyza oceniająca produkt finalny

W załączeniu prezentujemy wyniki ekspertyzy oceniającej produkt finalny wykonanej przez Pana Macieja Gajewskiego: 

„(…) Biorąc pod uwagę przedstawione ustalenia, w projekcie udało się wypracować trafny mechanizm dystrybucyjny, dotyczący nowego produktu finansowego. Stanowisko to wynika nie tylko z oceny eksperckiej, ale także wykonanej ewaluacji zewnętrznej, która potwierdziła zasadność wypracowanych rozwiązań (pozytywną ocenę i deklarowane zainteresowanie ze strony potencjalnych pożyczkobiorców, jak i podmiotów, które skorzystały z pożyczek w fazie testowania). (…)”

Zapraszamy do lektury!

pdfEkspertyza oceniająca produkt finalny
drukuj  
Nasi partnerzy: