2013-09-16

Zapraszamy na IV wizytę studyjną – spotkanie w Towarzystwie „Powrót z U” Oddz. Kuj.-Pom.

W związku z testowaniem „Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z podmiotami ekonomii społecznej na lata 2013-2014” i realizacją działań przewidzianych w Programie, CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne oraz Gmina Miasta Toruń mają przyjemność zaprosić do udziału w kolejnym spotkaniu toruńskich podmiotów ekonomii społecznej i pracowników Urzędu.

Wizyta studyjna odbędzie się w dniu 26 września 2013 r.
o godz. 13:00 w siedzibie Towarzystwa „Powrót z U”
ul. Jęczmienna 10, Toruń, 3 piętro

Już po raz czwarty będziemy mieli okazję spotkać się, poznać działalność kolejnej toruńskiej organizacji, nawiązać nowe kontaktów, a także poznać wzajemne potrzeby toruńskich podmiotów ekonomii społecznej i administracji lokalnej.

Sympatyczna atmosfera z pewnością ułatwi zarówno wymianę dotychczasowych doświadczeń z przedstawicielami samorządu, jak i rozmowę o aktualnych problemach organizacji działających w Toruniu.

Będzie to doskonała okazja do przeprowadzenia bezpośrednich rozmów, poszukiwania nowych rozwiązań, a także do poznania i skorzystania w przyszłości z doświadczenia zaproszonych gości. Spotkanie sprzyjać będzie zacieśnianiu współpracy i konsolidacji środowisk toruńskiej ekonomii społecznej.

Poznajmy się – wymieńmy poglądy – skorzystaj z wiedzy innych
–  wzbogać innych swoim doświadczeniem!

Aby wziąć udział w spotkaniu – prześlij wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres e-mail: m.ignaszczak@cistorsps.pl do 23 września 2013 r.

Serdecznie zapraszamy!

docFormularz zgłoszeniowy
pdfFormularz zgłoszeniowy
drukuj  
Nasi partnerzy: