2013-09-26

14.10.2013 - Spotkanie dla przedstawicieli samorządów

CISTOR® Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne wraz z Biurem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza na spotkanie dotyczące możliwości zwrotnego finansowania dla organizacji pozarządowych w dniu 14 października 2013 r. w godzinach 10:00-13:15 w Urzędzie Marszałkowskim przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu, sala patio (I piętro).

Celem spotkania jest zaprezentowanie rezultatów projektu „PI: Fundusz Pożyczkowy ES”, w trakcie którego przetestowano procedurę udzielania pożyczek dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym organizacji pozarządowych zarówno prowadzących działalność gospodarczą jak i wyłącznie działalność statutową.

Do udziału w spotkaniu zachęcamy osoby zainteresowane tematem finansowania podmiotów ekonomii społecznej – przedstawicieli samorządów,  w szczególności osoby odpowiedzialne za współpracę z organizacjami pozarządowymi.

W czasie prelekcji będą Państwo mogli skorzystać ze słodkiego poczęstunku, a po prezentacji przewidziano czas na indywidualne konsultacje oraz pytania. Ponadto każdy z Państwa otrzyma publikację opisującą szczegóły przebiegu projektu oraz produkt finalny i instrukcję jego stosowania.

Załączamy formularz zgłoszeniowy. Jeśli zechcą Państwo uczestniczyć w tym spotkaniu, to uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza i odesłanie go pod wskazane na nim adresy: mejlowy bądź stacjonarny lub faks.

Czekamy na Państwa zgłoszenia do dnia 7 października.

Program spotkania podsumowującego projekt „PI: Fundusz Pożyczkowy ES”.

10:00 - 10:10

Rejestracja uczestników, formalności

10:10 – 10:20

Powitanie uczestników

10:20 – 10:50

„Założenia projektu innowacyjnego Fundusz Pożyczkowy ES.”

10:50 – 11:20

„Czym jest pożyczka dla PES? Omówienie wypracowanego produktu.”

11:20 – 11:50

Przerwa kawowa. Konsultacje indywidualne.

11:50 – 12:20

„Co udało nam się osiągnąć czyli rezultaty i dobre praktyki projektu.”

12:20 – 12:40

„Pożyczka z poręczeniem w praktyce na przykładzie Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Lisewo”

12:40 - 13:15

Pytania, dyskusja. Konsultacje indywidualne.

 

docFormularz zgłoszeniowy
pdfFormularz zgłoszeniowy
drukuj  
Nasi partnerzy: