KIS Lubicz

Od 28.03.2013r. do 03.10.2013r. przeprowadziliśmy usługę reintegracji społecznej i zawodowej w ramach Klubu Integracji Społecznej dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu w związku z realizacją projektu „Aktywni i zintegrowani w gminie Lubicz” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W szkoleniach w ramach Klubu Integracji Społecznej wzięły udział 33 osoby. Zajęcia odbywały się w 2 grupach w Świetlicy w Grębocinie.

W ramach programu zapewniono uczestnikom następujące zajęcia:

  • warsztaty doradztwa zawodowego (12 godz./gr.),
  • poradnictwo indywidualne w zakresie doradztwa zawodowego (1,5 godz./os.),
  • warsztat z zakresu rozwoju kompetencji życiowych (12 godz./gr.),
  • poradnictwo indywidualne w zakresie rozwoju kompetencji życiowych (1 godz./os.),
  • poradnictwo prawne indywidualne (10 godz.)
  • szkolenie zawodowe – krawieckie (30godz.) + praktyka zawodowa 84 godz. (1 osoba),
  • szkolenie zawodowe – gastronomiczne (30godz.) + praktyka zawodowa 94 godz.(1 osoba),
  • szkolenie zawodowe – kosmetyczne (30godz.) + praktyka zawodowa 120 godz. (1 osoba),
  • 3-miesięczny staż zawodowy na stanowisku pracownik porządkowy (1 osoba),
  • 3-miesięczny staż zawodowy na stanowisku pomoc kuchenna (3 osoby),

Jedna osoba po ukończonym projekcie (po stażu) otrzymała zatrudnienie.


Projekt „Aktywni i zintegrowani w gminie Lubicz" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

drukuj  
Nasi partnerzy: