KIS Obrowo

Od 03.04.2013r. do 07.10.2013r. przeprowadziliśmy usługę reintegracji społecznej i zawodowej w ramach Klubu Integracji Społecznej dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie w związku z realizacją projektu „Bezrobocie – To Nie Dla Nas”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W szkoleniach w ramach Klubu Integracji Społecznej wzięło udział 21 osób

W ramach programu zapewniono uczestnikom następujące zajęcia:

  • poradnictwo psychologiczne grupowe z modułem profilaktyki uzależnień w tym trening interpersonalny (30 godz.),
  • trening gospodarowania zasobami z elementami edukacji zdrowotnej (15 godz.),
  • warsztaty doradztwa zawodowego (16 godz.),
  • warsztaty komputerowe (16 godz.),
  • kontynuowanie nauki przez 1 osobę skierowaną do uzupełnienia lub nabycia wykształcenia.
  •  

Po projekcie jedna osoba uzyskała zatrudnienie.


Projekt „Bezrobocie – To Nie Dla Nas” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społeczne, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

drukuj  
Nasi partnerzy: