CIS Lubicz

Dnia 2.10.2013r. zakończyliśmy reintegrację społeczną i zawodowa realizowaną w ramach Centrum Integracji Społecznej dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu w związku z realizacją projektu „Aktywni i zintegrowani w gminie Lubicz” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt trwał 6 miesięcy od 29.03.2013r. do 1.10.2013r.

Uczestnikami projektu było 11 osób mieszkających na terenie gminy Lubicz. Reintegracja prowadzona była w dwóch grupach zawodowych: gastronomiczno-hotelarskiej i budowlanej.

W ramach programu zapewniono uczestnikom następujące zajęcia:

a) reintegracja społeczna:

•        zajęcia integracyjne (12 godzin)
•        trening interpersonalny (30 godzin),
•        warsztaty aktywnego poruszania się po rynku pracy (30 godzin),
•        warsztat komputerowy (30 godzin),
•        alternatywne formy spędzania czasu wolnego

b) reintegracja zawodowa:

•        teoretyczne szkolenie zawodowe (30 godzin),
•        praktyczna nauka zawodu (612 godzin).

Z 9 osób które, aktywnie odbywały praktyki, zatrudnienie od razu po projekcie otrzymały 3 osoby. 2 osoby mają zagwarantowane zatrudnienie w terminie późniejszym.


Projekt „Aktywni i zintegrowani w gminie Lubicz" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

drukuj  
Nasi partnerzy: