CIS Obrowo

Dnia 4.10.2013r. zakończyliśmy reintegrację społeczną i zawodowa realizowaną w ramach Centrum Integracji Społecznej dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie w związku z realizacją projektu „Bezrobocie – To Nie Dla Nas” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt trwał 6 miesięcy od 2.04.2013r. do 4.10.2013r. Uczestnikami projektu było 13 osób mieszkających na terenie gminy Obrowo. Reintegracja prowadzona była w dwóch grupach zawodowych: gastronomiczno-hotelarskiej i budowlanej: brukrz-płytkarz.

W ramach programu zapewniono uczestnikom następujące zajęcia:

a)      reintegracja społeczna:

  • trening interpersonalny (24 godz.)
  • zajęcia z aktywnego poszukiwania pracy i określenia potencjału zawodowego (24 godz.)
  • warsztaty komputerowe (12 godz.)
  • trening gospodarowania zasobami (12 godz.)
  • alternatywne formy spędzania czasu wolnego   

b) reintegracja zawodowa:

  • teoretyczne szkolenie zawodowe (30 godzin)
  • praktyczna nauka zawodu (654 godziny)

 

Z 11 osób które, aktywnie odbywały praktyki, zatrudnienie po projekcie otrzymały 4 osoby. Jedna osoba została wpisana na listę osób oczekujących na zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych w gminie Obrowo.


Projekt „Bezrobocie – To Nie Dla Nas” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 

drukuj  
Nasi partnerzy: