2013-10-16

Targi Ekonomii Społecznej – zgłoś swój udział

Już niedługo odbędzie się X Toruńskie Forum Organizacji Pozarządowych. Forum jest miejscem corocznego spotkania organizacji z przedstawicielami samorządu lokalnego, okazją do wymiany doświadczeń, omówienia aktualnych problemów organizacji działających w Toruniu oraz skorzystania z wiedzy i doświadczenia zaproszonych gości. Nowością w tym roku jest połączenie Forum NGO z I Toruńskim Forum Ekonomii Społecznej.

Organizacja Toruńskiego Forum Ekonomii Społecznej jest jednym z działań innowacyjnego projektu „Toruński program współpracy instytucji ekonomii społecznej z administracją lokalną jako szansa na stabilne funkcjonowanie PES” realizowanego wspólnie przez CISTOR SPS i Gminę Miasta Toruń. Ekonomia społeczna zyskuje w ostatnich latach na popularności, głównie za sprawą środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. Choć mówi się o niej coraz więcej, nie zawsze wiadomo dokładnie, czym tak naprawdę jest. Tymczasem, jak pokazują przykłady ze świata, ale również z Polski, działania przedsiębiorczości społecznej mogą być istotnym wsparciem dla samorządu terytorialnego w realizacji powierzonych mu zadań. Dlatego planowane przedsięwzięcie ukierunkowane jest na promocję ekonomii społecznej oraz na poszukiwanie wspólnych zadań, z którymi różne instytucje, podmioty reprezentujące różne sektory starają się mierzyć z pożytkiem dla mieszkańców Torunia.

ZAPRASZAMY TORUŃSKIE PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ
DO ZAPREZENTOWANIA SIĘ NA TARGACH EKONOMII SPOŁECZNEJ

odbywających się w trakcie
X Toruńskiego Forum Organizacji Pozarządowych
i I Toruńskiego Forum Ekonomii Społecznej

Termin: 28 października 2013 r., godz. 9:00 – 16:00
Miejsce: Hotel FILMAR, ul. Grudziądzka 45, Toruń

Forum towarzyszyć będą Targi Ekonomii Społecznej, podczas których wybrane toruńskie podmioty ekonomii społecznej, na specjalnie przygotowanych stanowiskach, będą mogły zaprezentować swoją działalność oraz oferowane przez siebie produkty czy usługi. Targi będą doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, poznania regionalnych produktów ekonomii społecznej oraz nawiązania kontaktów z lokalnymi działaczami.

Serdecznie zapraszamy toruńskie podmioty ekonomii społecznej (m.in. spółdzielnie socjalne, warsztaty terapii zajęciowej, centra i kluby integracji społecznej zakłady aktywności zawodowej, fundacje i stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą lub odpłatną działalność pożytku publicznego) do zgłaszania swoich propozycji do zaprezentowania podczas imprezy.

Chętne organizacje mogą przesłać formularz zgłoszeniowy na adres m.ignaszczak@cistorsps.pl – do dnia 21 października br. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Organizator zapewni miejsce wystawowe potrzebne do zaprezentowania swoich produktów/usług (krzesła, stół).

Warunkiem zaprezentowania się przez dany podmiot jest prowadzenie działalności w obszarze ekonomii społecznej (odpłatna działalność statutowa organizacji, działalność gospodarcza). Podczas wyboru podmiotów brany pod uwagę będzie również sposób prezentacji oferowanych produktów/usług. W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieskorzystania z niektórych ofert.

docFormularz zgłoszeniowy
pdfFormularz zgłoszeniowy
pdfProgram forum
drukuj  
Nasi partnerzy: