CIS Czernikowo

Dnia 5.11.2013r. zakończyliśmy realizację usługi przeprowadzenia Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego w Centrum Integracji Społecznej dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie w związku z realizacją projektu: „Przez aktywność do integracji w gminie Czernikowo” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt trwał 6 miesięcy od 6.05.2013r. do 5.11.2013r. Uczestnikami projektu było 11 osób mieszkających na terenie gminy Czernikowo. Reintegracja społeczna i zawodowa prowadzona była grupie gastronomiczno-hotelarskiej.

W ramach programu zapewniono uczestnikom następujące zajęcia:

a)      reintegracja społeczna:

  • kurs integracyjny (12 godz.)
  • kurs interpersonalny (30 godz.),
  • kurs aktywnego poruszania się po rynku pracy (30 godz.)
  • alternatywne formy spędzania czasu wolnego (wyjście do kina)

b)     reintegracja zawodowa:

  • teoretyczne szkolenie zawodowe (30 godzin),
  • praktyczna nauka zawodu (654 godzin).

Z 10 osób które, aktywnie odbywały praktyki, zatrudnienie po projekcie mają zagwarantowane 4 osoby.


Projekt „Przez aktywność do integracji w gminie Czernikowo” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 

drukuj  
Nasi partnerzy: