2014-02-19

Dobiega końca II edycja projektu "Przystanek Stokrotkowa 22"


28 lutego w Domu Muz w Toruniu odbędzie się uroczyste zakończenie II edycji projektu „Przystanek Stokrotkowa 22”, podczas którego uczestnicy projektu odbiorą zaświadczenia ukończenia Centrum Integracji Społecznej.

Uczestnicy II edycji projektu, od maja 2013, zdobywali kwalifikacje w jednej z czterech grup zawodowych: gastronomiczno-hotelarskiej, opiekunów osób zależnych, porządkowej oraz budowlano-porządkowej. Podczas trwania projektu uczestnicy otrzymali kompleksowe wsparcie przygotowujące ich do wejścia na rynek. W ramach reintegracji zawodowej odbywała się praktyczna i teoretyczna nauka zawodu, w tym szkolenia zawodowe zakończone certyfikatem oraz praktyki u pracodawców. Z kolei reintegracja społeczna obejmowała cykl szkoleń podnoszących kompetencje ogólne: trening interpersonalny, doradztwo zawodowe, trening gospodarowania własnymi środkami, szkolenie z zakresu obsługi komputera, warsztaty edukacji zdrowotnej, itp. Ponadto wszyscy uczestnicy zostali objęci pośrednictwem pracy.

drukuj  
Nasi partnerzy: